RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

EMIS 2017

SE HIT ALLA MÄN som har sex med andra män! Förbättra ditt sexliv, minska riskerna, inklusive minska antalet nya hivinfektioner. Visst låter det helt fantastiskt? SISTA DAG FÖR ATT KUNNA MEDVERKA ÄR 31 DECEMBER.

Psykisk hälsa

Hbtq-personer är mer utsatta för psykisk ohälsa och har oftare självmordstankar än heterosexuella cispersoner. RFSL arbetar för att myndigheter, hälso- och sjukvården och samhället i övrigt ska få upp ögonen för detta och utföra specifika insatser för att förbättra situationen för hbtq-personer.

Hiv- fakta

Hiv betyder humant immunbristvirus och är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. Det upptäcktes i början av 1980-talet och idag kan de flesta som har hiv i Sverige få en bra och effektiv behandling men det går fortfarande inte att bota.