EMIS 2017

Hälsa, sex och hivRFSL
Eftersom vi vill att alla ska kunna ha det sex som man mår bäst av kommer här en enkät om sex, hälsa och relationer. Enkäten riktar sig till dig som är man och har sex med andra män.

Enkäten är en upprepning av EMIS-enkäten som gjordes i Europa 2010. EMIS-2010 engagerade fler än 180,000 män och är fortfarande den största enkät för homo- och bisexuella män som gjorts någonstans i världen! EMIS-2017 är anonym och ganska kort (det tar 15-25 minuter att fylla i den).

Enkäten genomförs av forskare och frivilligorganisationer från hela Europa, i samarbete med hbtq-organisationer i 45 länder. Den finansieras av den Europeiska Kommissionen.

Genom att delta kan det leda till att du lär dig något nytt och informationen du delar kommer att hjälpa olika instanser att möta våra behov på ett bättre sätt. Ett högt deltagande hjälper oss att skicka en signal till regeringar att hiv och sexuell hälsa fortfarande är viktiga frågor. Det kan också leda till att erbjudanden för homo- och bisexuella män finansieras.

RFSL är glada att stödja den här enkäten – vi tror att den kommer att hjälpa homo- och bisexuella män över hela Europa att förbättra sina sexliv och minska riskerna, inklusive minska antalet nya hivinfektioner.

Vi skulle verkligen uppskatta att du deltog. Gå till enkäten nu.

Bästa hälsningar,

Ditt team på RFSL

PS: Vi kan inte påverka resultaten från enkäten – men det kan du genom att delta. Så snart resultaten är sammanställda hör vi av oss till er.