Hiv- fakta

Hälsa, sex och hivRFSL

Hiv betyder humant immunbristvirus och är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. Det upptäcktes i början av 1980-talet och idag kan de flesta som har hiv i Sverige få en bra och effektiv behandling men det går fortfarande inte att bota. Trots möjligheterna till behandling är de medicinska och personliga konsekvenserna av att leva med hiv fortfarande många. Om du inte känner till om du bär på hiv eller inte är det en bra idé att testa dig, gärna regelbundet, för att kunna få behandling om det behövs och för att inte riskera att föra viruset vidare till någon annan.

Överföring

Hiv överförs oftast genom oskyddade anala och vaginala samlag med kuk. Det överförs lätt om man delar sprutor och en obehandlad gravid eller ammande person kan överföra hiv till sitt barn. Avsugningar kan också innebära en liten risk för hivöverföring.

Jämfört med många andra sjukdomar är hiv en relativt svåröverförd infektion eftersom viruset inte kan överleva ute i luften. För att hiv ska kunna överföras från en person till en annan krävs dessutom att tillräckligt mycket virus överförs. Det innebär att om man har hiv och går på en välfungerande behandling så har man för få viruspartiklar i kroppen för att kunna överföra sjukdomen till någon annan. De flesta som får hiv får det av någon som inte själv vet om sin hiv.

Det bästa skyddet för att undvika att hiv överförs är att använda kondom vid samlag och undvika sperma i munnen samt att inte dela sprutor med någon annan. Alla har ett gemensamt ansvar för att skydda sig själv och andra, oavsett om man lever med hiv eller inte.

Testning

Om du har sex på ett sådant sätt att hiv kan överföras är det en god idé att testa dig regelbundet, minst en gång om året. Om du har sex med många nya partners bör du testa dig minst en gång i halvåret. Är du orolig för att du kan ha fått hiv kan du testa dig med en gång för att slippa gå och vara orolig. Ett positivt test innebär att du har hiv och ett negativt att du inte har hiv. Ett traditionellt hivtest som tas med blodprov kan ge ett säkert svar sex veckor efter det misstänkta risktillfället och ett snabbtest kan ge ett säkert svar efter åtta veckor. Men du kan självklart testa dig även tidigare och oftast kan man få ett korrekt svar redan inom ett par veckor från när du misstänker att du kan ha fått hiv.

Traditionellt test

Den vanligaste typen av hivtest tas genom blodprov i armvecket på en vårdcentral eller annan mottagning eller klinik inom vården. Blodet skickas sedan på analys och man brukar kunna få svar efter ett par dagar. En fördel med att testa sig inom vården är att man kan få kontakt med en sköterska eller kurator att prata med om man vill det. Om man får ett positivt test slussas man automatiskt vidare till en läkare som är specialiserad på hiv som man får besöka regelbundet för uppföljning och behandling.

Snabbtest

Snabbtest är relativt nytt i Sverige och finns inte på så många ställen inom den allmänna vården än. Ett snabbtest tas genom att man sticker i fingret och testar några droppar blod. Man brukar kunna få svar efter ca en kvart. När man gör snabbtest inom vården blir man precis som vid traditionella test automatiskt skickad vidare till en läkare specialiserad på hiv om man får ett positivt test.

Det går även att få ett snabbtest hos RFSL eller på någon av de mottagningar utanför vården som finns i storstäderna. Om du får ett positivt snabbtest hos RFSL får du hjälp att komma i kontakt med vården, men om du testar positivt utomlands eller på annat sätt får du själv kontakta en infektionsklinik för att få en hivläkarkontakt.

Om man får ett positivt snabbtest för hiv brukar man alltid ta ett nytt test för säkerhets skull och då med den traditionella metoden.

Vad händer i kroppen när man får hiv?

När hiv kommer in i kroppen börjar det föröka sig och mängden virus i kroppen ökar snabbt. Ofta är risken som störst att man för vidare hiv till andra precis i början när man har höga virusnivåer och inte själv vet om att man har hiv.

Ungefär hälften av alla som får hiv får en primärinfektion mellan en och fyra veckor efter att de fått viruset. Primärinfektion innebär att man blir sjuk. Vissa blir inte särskilt sjuka, andra får kraftiga symptom som vid en svår influensa och behöver söka vård. Efter en eller ett par veckor går primärinfektionen över men man brukar fortsätta ha svullna lymfkörtlar efteråt. Oftast kan man redan vid en primärinfektion testa sig med blodprov och mäta viruset i blodet.

Efteråt kan det ta många år innan man får besvär av sin hiv igen. Det är dock bra att testa sig och i de flesta fall påbörja behandling så snart som möjligt för att slippa bli sjuk längre fram och för att minska risken för att föra viruset vidare.

Viruset

Hiv är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. Hiv gör det genom att angripa T-hjälparcellen (cd4+) som är en av celltyperna som ingår i immunsystemet och styr och reglerar försvaret mot olika sjukdomar som exempelvis virus, bakterier och svampar. Virus behöver hjälp av levande celler för att föröka sig. Inne i cellen smälter viruset samman med cellens arvsmassa och där kan den ligga inaktiv under lång tid men om cellen aktiveras börjar den producera stora mängder nya virus. När cellen förökar sig genom delning finns hiv även i de nya cellerna och förstör dem på sikt.

Mängden virus i blodet kan variera när man har hiv och det brukar mätas regelbundet när man besöker sin läkare specialiserad på hiv. Hos de flesta som får behandling mot hiv sjunker mängden virus i blodet till så låg nivå att den inte ens går att mäta längre. Det är mycket bra men viruset finns dock kvar i celler i kroppen och kan börja föröka sig igen om man avbryter behandlingen.

Behandling

Det finns mycket effektiv behandling för hiv, som gör att en person som har hiv inte blir sjuk, men tyvärr går sjukdomen inte att bota. Många som testar positivt för hiv börjar snabbt med medicinering, ofta redan efter några veckor. Medicinerna har blivit bättre och bättre med åren och mängden biverkningar har minskat dramatiskt. Det är fortfarande vanligt att få biverkningar i början av medicineringen, men de brukar gå över efter ett tag.

Det är viktigt att man är noggrann och tar tabletterna enligt läkarens anvisningar för att de ska fungera så bra som möjligt och för att undvika negativa effekter. Om man gör uppehåll i sin medicinering eller inte tar sina tabletter enligt läkarens anvisningar kan viruset bli resistent mot läkemedlen vilket gör att det blir svårare och svårare att få mediciner som fungerar.

De flesta som får hiv lever länge och mår bra. De flesta har också omätbara virusnivåer, vilket gör att risken att föra hiv vidare till någon annan vid sex är praktiskt taget noll.

Aids

Om man inte får någon behandling mot hiv får man förr eller senare, oftast efter många år, ett väldigt svagt immunförsvar och blir sjuk. När immunförsvaret inte längre kan stå emot vanliga infektioner som till exempel förkylning och influensa kan man bli svårt sjuk av dem. När man blir väldigt sjuk till följd av att immunförsvaret är nerbrutet av hiv kallas det för aids och om man inte får hjälp är det en dödlig sjukdom. Idag är det ytterst få människor i Sverige som blir sjuka i och dör av aids eftersom vi har bra behandlingsformer.

Snabbtest hos RFSL

Checkpoint, Göteborg

Checkpoint, Skåne

Testpoint, Stockholm