Så arbetar RFSL med hälsa och hiv-prevention

Hälsa, sex och hivRFSL
RFSL har arbetat med frågor som rör hiv och sexualitet sedan hivepidemin startade i Sverige, 1982. RFSL arbetar med en sexualpositiv hivprevention som riktar sig till de grupper som är mest påverkade av hiv och könssjukdomar, vilket är män som har sex med män, transpersoner samt nyanlända hbtq-personer. RFSL:s generella hälsoarbete riktar sig till hela hbtq-gruppen.

RFSL:s arbete har bidragit till att det finns en högre kunskap kring hiv och könssjukdomar hos våra målgrupper än hos befolkningen i stort. RFSL har förändrat det politiska landskapet genom att konsekvent lyfta frågor som rör hbtq-personers hälsa och utsatthet, och har lyckats med att göra hbtq-personers levnadsvillkor till en prioriterad fråga hos myndigheter. RFSL belyser att olika målgrupper har olika förutsättningar och behov.

RFSL arbetar med hälsa på individnivå och samhällsnivå. Vi jobbar med hivtestning, sexualupplysning, och håller i workshops som behandlar ämnen som funkisfrågor, alkohol och droger. Samtidigt arbetar vi politiskt, bedriver informationskampanjer och tillhandahåller utbildningar för vårdpersonal och andra som är yrkesverksamma inom hälsoområdet.

Verksamheten bedrivs i hela landet; dels genom att stödja RFSL:s avdelningar i deras hivpreventiva verksamhet, och dels genom att hålla kampanjer, föreläsningar och debatter.

Kontakta oss:

Mikael Jonsson
Enhetschef, hälsa och hivprevention
+46 73 660 32 62
mikael.jonsson@rfsl.se

Jonas Jonsson
Programansvarig, hivprevention
+46 76 039 84 22
jonas.jonsson@rfsl.se

Jon Gjønnes
Programmedarbetare, hivprevention
+46 76 160 64 18
jon.gjoennes@rfsl.se

Carolina Orre
Sakkunnig hälsa och hivprevention
+46 72 300 40 77
carolina.orre@rfsl.se

Edward Summanen
Sakkunnig, transfrågor
+46 76 339 06 93
edward.summanen@rfsl.se