Förtroendevalda

Om ossRFSL

Styrelsen

Nuvarande styrelse , mandatperioden är ett år.

Ordförande:

Vice ordförande: Kassör: 

Ordinarie ledamöter:

Ersättare:

Valberedning:

Revisorer: