Förtroendevalda

Om ossRFSL

Styrelsen

Nuvarande styrelse 2019, mandatperioden är ett år.

Ordförande: David Byström – 073 – 525 94 00, david.bystrom@roslagen.rfsl.se

Vice ordförande: Tova – tova.vaatainen@roslagen.rfsl.se

Kassör: Matts Ågren – matts.agren@roslagen.rfsl.se

Ordinarie ledamöter:

  • Jonas Fernström
  • Molly Malmros

Ersättare:

  • Niclas Sandin

Valberedning:

Revisorer:

  • Ingrid Wikström
  • Adrian Forssander