Förtroendevalda

Om ossRFSL

Styrelsen

Nuvarande styrelse blev invald den 5.e mars 2017, mandatperioden är ett år.

Ordförande: David Byström – 073 – 525 94 00, david.bystrom@roslagen.rfsl.se

Kassör: Matts Ågren – matts.agren@roslagen.rfsl.se

Ordinarie ledamöter:

Ersättare:

  • Adrian Forssander
  • Michaela Westermark

Valberedning:

Revisorer:

  • Ingrid Wikström
  • Lars-Erik Ohlsson