Har någon gått över din gräns?

VerksamhetRFSL
RFSL:s brottsofferjour finns för dig som identifierar dig som hbtq-person och som blivit utsatt för kränkningar, hot eller våld.

I vårt arbete kommer vi i kontakt med olika typer av våld och utsatthet. Det är inte alltid som det man utsätts för stämmer överens med hur ens bild av våld ser ut.

Den som utsätter kan vara en partner, familj, släkt, tillfälliga kontakter, arbetskamrater, skolkamrater, grannar, helt okända personer och ibland organiserade grupper. Det kan handla om både psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt våld.

Den som gör någon illa kan ha olika motiv. Det kan handla om att utöva makt och kontroll över en annan människa eller ett hat mot hbtq-personer. Ibland handlar det om hedersnormer och flera personer kan vara inblandade.

Nedan följer en beskrivning av vad det kan handla om.

Hatbrott

Om någon försöker kränka dig på grund av hur den uppfattar din sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck, handlar det om ett hatbrott.

Det kan till exempel vara att bli:

 • Trakasserad och kallad fula ord.
 • spottad på.
 • Tafsad på, tvingad att utföra sexuella handlingar.
 • Instängd, fasthållen.
 • Hotad via nätet, telefon eller brev.
 • Knuffad, riven, biten, dragen i håret, slagen, sparkad på.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Ibland kan hedersnormer vara ett motiv för att utsätta en hbtq-person för brott. Liksom när det gäller hatbrott, så kan det handla om allt från kränkande ord till risk för dödligt våld. När våldet är hedersrelaterat är många personer delaktiga i att utsätta någon för kontroll, hot och/eller våld. Heder kan beskrivas som något som måste försvaras för att en familj eller släkt ska kunna ha kvar sitt goda rykte.

Det kan till exempel vara att bli:

 • Bevakad och kontrollerad.
 • Fråntagen sin rätt att få ha sex och relationer med vem en vill.
 • Bestraffad med till exempel utegångsförbud.
 • Tvingad att gifta sig mot sin vilja.
 • Utsatt för omvändelseförsök hos psykolog, läkare eller religiös ledare.
 • Utestängd från familjens eller släktens gemenskap.
 • Tvingad att leva dubbelliv.
 • Utsatt för fysiskt våld.

Partnervåld

Att bli utsatt för våld från sin partner handlar om att partnern försöker begränsa ens livsutrymme genom makt och kontroll. Partnervåld sker upprepat och systematiskt. Det kan upplevas som en ständig stress med konsekvenser som sänkt självkänsla, rädsla, ilska och att gradvis tvingas tänja på/förskjuta sina gränser.

Det kan till exempel vara att bli:

 • Förnedrad, förminskad och kallad nedsättande ord.
 • Kritiserad för sitt utseende, könsuttryck, beteende eller sin familj/vänner.
 • Kontrollerad och isolerad.
 • Inte få träffa den en vill eller vara öppen som hbtq-person.
 • Fråntagen makten över den gemensamma ekonomin.
 • Knuffad, fasthållen, släpad, nypt, sparkad eller slagen.

Partnern kan till exempel också:

 • Hota att skada andra som ens barn eller husdjur.
 • Hota att begå självmord.
 • Skrämmas.
 • Slänga saker mot en, använda vapen/tillhyggen.
 • Hota att berätta om ens sexualitet, könsidentitet, relationer eller hiv-status.
 • Hota med att försvåra ens könsutredning.
 • Hindra en från att ta medicin, få behandling eller hjälpmedel.

Sexuellt våld

Sexuellt våld handlar om att kränka någons sexuella gränser. Det kan ske inom en relation eller i en tillfällig sexuell kontakt. Sexuellt våld kan också användas mot hbtq-personer som förnedring eller straff.

Det kan till exempel vara att:

 • Att någon oönskat tar på ens kropp
 • Övertalas till att gå med på sexuella handlingar som en inte vill
 • Tvingas bevittna eller utföra sexuella handlingar som en inte vill
 • Partner(s) vägrar ha säkrare sex
 • Tvingas posera
 • Tvingas till sexuella lekar mot sin vilja
 • Bli utsatt för våldtäkt

Kontakt

Telefon: 020-34 13 16 (gratis)

E-post: boj@rfsl.se