Länkar till andra stödinsatser

VerksamhetRFSL
Här får du tips på andra verksamheter där du kan söka stöd och hjälp.

 

Newcomers, nätverk för hbtq-flyktingar och migranter

Pegasus, RFSL Ungdom – för hbtq-personer under 26år som har funderingar om sex mot ersättning

Hbtq-certifierade verksamheter

Rättegångsskolan, information om hur en rättegång går till

Brottsofferjouren Sverige, nationell samarbetspartner med länkar till andra jourer runt om i hela Sverige

Unizon, nationell samarbetspartner med länkar till andra jourer runt om i hela Sverige

Origostockholm, lokal verksamhet hedersrelaterat våld och förtryck

Akutmottagningen för våldtagna,lokal verksamhet, Stockholm

Stockholmspolisens hatbrottsgrupp

 

 

 

 

Kontakt

Telefon: 020-34 13 16 (gratis)

E-post: boj@rfsl.se