Vill ni förbättra ert stöd för utsatta hbtq- personer?

VerksamhetRFSL
RFSL erbjuder utbildning till alla verksamheter som vill öka sin kunskap om och förbättra sitt bemötande av hbtq-personer.

RFSL utbildar t.ex. brottsofferjourer,  socialtjänst, kvinnojourer, verksamheter inom vården mfl som erbjuder stöd för personer utsatta för våld i nära relation.
Utbildningen är alltid anpassad efter den enskilda verksamheten och fokuserar tex på hbtq-begrepp och normer, våld i hbtq-personers nära relationer, hatbrott och bemötande. Vi tittar på den egna verksamheten och vilka utmaningar det finns där. Allt utifrån ett normkritiskt perspektiv.

RFSL:s brottsofferjour har sedan många år ett samarbete med Unizon och Brottsofferjouren Sverige kring dessa frågor, och erbjuder även gemensamma utbildningar till brottsoffer-, kvinno- och ungdomsjourer
För vidare information och kontakt maila till utbildning@rfsl.se

RFSL:s brottsofferjour finns för dig som identifierar dig som hbtq-person och som blivit utsatt för kränkningar, hot eller våld. https://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/